Sunday, 26 March 2023

เกิดแผ่นดินไหวระดับ 4.1 สะเทือนเชียงใหม่ ยังไม่พบความเสียหาย

เกิดแผ่นดินไหวระดับ 4.1 ที่ อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ มีแรงสะเทือนในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ลำพูน แต่ยังไม่มีรายงาน

ไม่พบความเสียหาย

ความย่ำแย่ใด ๆ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

กล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 20 ต.ค. 2565 ว่า เมื่อเวลาราว ๆ 4.36 น. ที่ผ่านมา เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ที่ละติจูด 18.790 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.106 องศาตะวันออก ขนาด 4.1 ความลึก 2 กิโลเมตร

เบื้องต้น กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวฯ ระบุว่า แผ่นดินไหวคราวนี้ได้รับแจ้งความรู้สึกสั่นไหวได้ในพื้นที่ อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง อำเภอแม่ริม แล้วก็ อำเภอสันทราย รวมถึง อำเภอบ้านธิ จ.ลำพูน แล้วก็ อำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา

กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้ง

อย่างไรก็ตามถึงในเวลานี้ยังไม่มีรายงานความเสียหาย

ตอนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธถาวร สั่งให้ทุกอำเภอรีบตรวจสอบแล้วก็รายงานความเสียหายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น